ZESPÓŁ

AGATA OKOROWSKA

RADCA PRAWNY

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, były partner kancelarii prawnej funkcjonującej w ramach międzynarodowej kancelarii Rödl & Partner. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, posiada bogate doświadczenie w transakcjach zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, projektach M&A, MBO i LBO. Doradza podmiotom polskim i zagranicznym w rozpoczynaniu działalności gospodarczej w Polsce, ich bieżącym funkcjonowaniu,. Autorka licznych publikacji prasowych z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego i własności intelektualnej; prelegent licznych szkoleń z tego zakresu.

SPECJALIZACJA

prawo gospodarcze i handlowe projekty M&A, MBO i LBO due diligence procesy inwestycyjne


JĘZYKI

polski angielski niemiecki


KONTAKT

+48 601 705 695

a.okorowska@law-taxes.pl

MATEUSZ MRZYGŁÓD

RADCA PRAWNY

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, wcześniej współpracujący z ING Bank Śląski, międzynarodową kancelarią SALANS oraz kancelarią wchodzącą w skład koncernu Rödl & Partner. Specjalizuje się w prawie cywilnym, doradza w transakcjach nabywania nieruchomości (w szczególności przez cudzoziemców) oraz w realizacji procesów inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności w imieniu i przeciwko podmiotom zagranicznym. Autor publikacji i prelegent szkoleń z zakresu prawa budowlanego, cywilnego oraz międzynarodowego prawa prywatnego i procesowego.

SPECJALIZACJA

prawo cywilne transakcje nabywania nieruchomości procesy inwestycyjne postępowania sądowe


JĘZYKI

polski angielski


KONTAKT

+48 504 794 130

m.mrzyglod@law-taxes.pl

SERGIUSZ KMIECIK

RADCA PRAWNY

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni współpracownik kancelarii prawnej wchodzącej w skład międzynarodowej kancelarii Rödl & Partner, w ramach której był członkiem międzynarodowego zespołu specjalistów z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w prawie ubezpieczeń społecznych oraz w prawie własności przemysłowej. Reprezentował liczące się na rynku światowym zagraniczne koncerny w organach powiązanych kapitałowo polskich spółek. Autor publikacji i prelegent szkoleń z zakresu prawa pracy, prawa spółek, prawa gospodarczego.

SPECJALIZACJA

prawo pracy (indywidualne i zbiorowe) prawo ubezpieczeń społecznych prawo własności przemysłowej


JĘZYKI

polski niemiecki angielski


KONTAKT

+48 608 554 972

s.kmiecik@law-taxes.pl

PIOTR PIEPRZYCA

EKSPERT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz arbiter na liście arbitrów rozpatrujących odwołania przy Urzędzie Zamówień Publicznych w latach 2004-2007. Specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk przygotowuje i przeprowadza procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prelegent szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

SPECJALIZACJA

zamówienia publiczne prawo zamówień publicznych

JĘZYKI

polski


KONTAKT

+48 693 536 540

p.pieprzyca@law-taxes.pl

KRZYSZTOF SŁAPCZYŃSKI

RADCA PRAWNY – DORADCA PODATKOWY

Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie Rödl & Partner we Wrocławiu. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym obejmującym w szczególności podatek od towarów i usług, optymalizacje podatkowe polegające na opracowywaniu optymalnych struktur i form podatkowych, doradza w transakcjach nabywania nieruchomości pod kątem podatkowym, reprezentuje interesy podmiotów gospodarczych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Brał udział w licznych audytach prawnych w związku z oceną ryzyka i skutków prawnych związanych z zagadnieniami prawno-podatkowymi.

SPECJALIZACJA

prawo podatkowe planowanie i optymalizacja podatkowa audyty podatkowe reprezentacja w postępowaniach podatkowych


JĘZYKI

polski angielski


KONTAKT

+48 71 707 28 70

k.slapczynski@law-taxes.pl

MACIEJ PĘCHERZ

ADWOKAT

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył w 2013 roku. W latach 2014 – 2016 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał pracując w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Od 2015 roku w zespole Kancelarii Law-Taxes.pl. Zajmuje się przede wszystkim doradztwem w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego oraz cywilnym prawem procesowym.

JĘZYKI

polski angielski


KACPER CZERNIEC

APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył w 2016 roku z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką i uzyskał wpis na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W trakcie studiów członek zarządu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Wielokrotny stypendysta Uniwersytetu Wrocławskiego. W zespole Kancelarii Law-Taxes.pl od 2014 roku.

JĘZYKI

polski angielski