Wykonawcom proponujemy:

 • weryfikację dokumentacji udostępnionej przez zamawiających, w tym ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • konsultacje z Klientem w zakresie przygotowania oferty od strony proceduralnej i formalno-prawnej
 • występowanie w imieniu Klienta w toczących się postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowanie środków ochrony prawnej: odwołań oraz skarg do sądu
 • wnioskowanie w imieniu Klienta w zakresie stwierdzenia nieważności zawartej umowy, uruchomienia kontroli u zamawiającego
 • konsultacje, udzielanie porad i sporządzanie opinii w sprawach indywidualnych
wszystkie działy oferty

CZOŁÓWKA WROCŁAWSKICH PRAWNIKÓW

Jesteśmy nowoczesna kancelarią, którą budują prawnicy o wielkich możliwościach, szerokich horyzontach i olbrzymim doświadczeniu zawodowym. Nie wzbraniamy się mówić wprost, że należymy do czołówki wrocławskich kancelarii, a współpraca z nami zawsze przynosi realne korzyści.

 • 4
  partnerów
 • 25
  prawników
  wspomagających
 • 999+
  rozwiązanych spraw
  od 2010 roku

Skontaktuj się