Dla Zamawiających proponujemy w szczególności:

 1. Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  • weryfikację opisu przedmiotu zamówienia i jego wartości szacunkowej
  • doradztwo w przedmiocie wyboru trybu postępowania
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wybranym trybie
  • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu
  • badanie i ocenę złożonych w postępowaniu wniosków o dopuszczenie lub ofert
  • prowadzenie negocjacji/dialogu konkurencyjnego
  • pomoc w rozstrzyganiu wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej przewidzianych w PZP
 2. Reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 3. Bieżące konsultacje, porady i sporządzanie opinii prawnych w zakresie problematyki zamówień publicznych
 4. Zorganizowanie dla Zamawiającego jego wewnętrznego systemu procedur udzielania zamówień publicznych:
  • regulaminy i zarządzenia
  • opracowanie Rejestrów Zamówień Publicznych
  • opracowanie wzorcowej dokumentacji postępowania
 5. Usługi w zakresie audytu prawnego, dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych
wszystkie działy oferty

CZOŁÓWKA WROCŁAWSKICH PRAWNIKÓW

Jesteśmy nowoczesna kancelarią, którą budują prawnicy o wielkich możliwościach, szerokich horyzontach i olbrzymim doświadczeniu zawodowym. Nie wzbraniamy się mówić wprost, że należymy do czołówki wrocławskich kancelarii, a współpraca z nami zawsze przynosi realne korzyści.

 • 4
  partnerów
 • 25
  prawników
  wspomagających
 • 999+
  rozwiązanych spraw
  od 2010 roku

Skontaktuj się