Pracodawcom oferujemy między innymi:

 1. Sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę oraz umów menedżerskich
 2. Kompleksową pomoc w prawidłowym rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia oraz za wypowiedzeniem, w tym:
  • weryfikację przesłanek rozwiązania stosunku pracy
  • przygotowanie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy
  • przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę
  • reprezentację w postępowaniu przed sądem pracy we wszystkich instancjach
 3. Przygotowanie aktów prawa zakładowego, w szczególności:
  • regulaminów pracy
  • regulaminów wynagradzania
  • instrukcji pracowniczych
  • regulaminów premiowania
  • regulaminów zakładowych funduszy socjalnych
 4. Optymalizację norm czasu pracy, w tym ustalanie i weryfikację rozkładu pracy
 5. Legalizację pobytu i świadczenia pracy przez obcokrajowców
 6. Weryfikację przestrzegania przepisów BHP
 7. Kompleksową pomoc w zakresie zwolnień grupowych
 8. Weryfikację zasadności stosowania kar porządkowych oraz pociągania pracowników do odpowiedzialności materialnej
 9. Weryfikację kompletności akt osobowych pracowników oraz prawidłowości ich prowadzenia
 10. Ochronę przed konkurencyjnymi działaniami pracowników
 11. Doradztwo w zakresie pracowniczej własności intelektualnej
 12. Przygotowanie i wdrożenie polityki ochrony informacji niejawnych, zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 13. Doradztwo w zakresie zmian własnościowych oraz restrukturyzacji zakładu pracy
 14. Ochronę dóbr osobistych pracodawcy
 15. Przygotowanie i wdrożenie procedur w zakresie ochrony danych osobowych pracowników
 16. Reprezentowanie w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 17. Reprezentowanie pracodawcy w przypadku wszczęcia lub groźby wszczęcia sporu zbiorowego, w tym:
  • prowadzenie rokowań z reprezentacją pracowników
  • weryfikację legalności działań pracowników
 18. Sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy
wszystkie działy oferty
radca prawny

SERGIUSZ KMIECIK

Więcej o mnie

CZOŁÓWKA WROCŁAWSKICH PRAWNIKÓW

Jesteśmy nowoczesna kancelarią, którą budują prawnicy o wielkich możliwościach, szerokich horyzontach i olbrzymim doświadczeniu zawodowym. Nie wzbraniamy się mówić wprost, że należymy do czołówki wrocławskich kancelarii, a współpraca z nami zawsze przynosi realne korzyści.

 • 4
  partnerów
 • 25
  prawników
  wspomagających
 • 999+
  rozwiązanych spraw
  od 2010 roku

Skontaktuj się